Jak získám výpis z katastru nemovitostí?

Chcete získat informace o určité nemovitosti? Potřebujete dokázat, že nemovitost patří právě vám? Pak si pořiďte výpis z katastru nemovitostí.

V katastru nemovitostí jsou shromažďovány informace o parcelách, budovách, bytech i domech a jejich vlastnících a spoluvlastnících. A vy si tak můžete ověřit například to, co o dané stavbě tvrdí prodávající a tím předejít možným komplikacím v budoucnosti.

Výpis z katastru nemovitostí - stručně a jasně

Výpis z katastru nemovitostí je veřejnou listinou, která prokazuje stav dané nemovitosti evidované v katastru nemovitostí k okamžiku vyhotovení LV (= list vlastnictví). Jedná se o výpis z veřejné evidence, který lze získat bez prokázání totožnosti. Výpis lze vyhotovit jako úplný výpis konkrétního listu vlastnictví nebo jako částečný výpis.

Abyste mohli dohledat danou stavbu či parcelu, potřebujete znát katastrální území v kombinaci s číslem popisným nebo parcelním číslem pozemku. Případně také jméno a datum narození vlastníka nebo identifikační číslo právnické osoby. Výpis z katastru nemovitostí by měl být vždy co nejaktuálnější, ideálně získaný těsně před podpisem kupní smlouvy. Obecně platí, že by neměl být starší dvou měsíců.

Popis výpisu z katastru nemovitostí
  • Část A - vypovídá o vlastnících (údaje o vlastníkovi či spoluvlastnících).
  • Část B - popisuje nemovitost (veškeré identifikační údaje o nemovitosti).
  • Část C - obsahuje, zda jsou nemovitosti zatíženy zástavním či podzástavním právem, věcným břemenem, případně právem předkupním, apod.
  • Část D - další zápisy, například poznámky, zda neexistují nejasnosti ohledně vlastnictví nemovitosti, zda nemovitost není předmětem sporu u soudu apod.
  • Část E - údaje o listinách, které byly podkladem k zápisu vzniku nebo změny vlastnického práva, tedy především nabývací tituly.
  • Část F - vyhrazena pro případné uvedení vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám.

Jak a kde získat výpis z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru nemovitostí můžete za určitý poplatek získat přímo na katastrálním úřadě nebo na kontaktním místě Czechpoint. Výpis vám tedy rovněž vydávají na poštách, obecních úřadech, úřadech městských částí, na matričních úřadech, krajských úřadech, u notářů, na pracovištích Hospodářské komory a na zastupitelských úřadech.

Pokud nemáte na osobní návštěvu dané instituce čas, můžete zaslat písemnou žádost na katastrální úřad. Počítejte ovšem s časovým intervalem vyřízení do 30 dnů. Dokument vám bude zaslán poštou po zaplacení správního poplatku. Požádat o něj můžete také pomocí online formuláře Czechpoint. Dokument vám bude do 30 dnů taktéž doručen poštou.

Poplatky spojené s vyhotovením dvoustránkového výpisu

Katastrální úřad

100 Kč

Hospodářská komora ČR

140 Kč

Česká pošta

150 Kč (na tzv. kontaktních místech)

210 Kč (na ostatních pobočkách, které výpisy nevydávají okamžitě, ale zasílají je, se účtuje příplatek 70 Kč za balné a expedici)

Úřady

100 Kč

Notáři

100 Kč 
Odhad nemovitosti zdarma

Stačí vyplnit a je to! Do 24 hodin vám zašleme reálnou tržní cenu vaší nemovitosti

 
Bonusy a výhody

Prodejte svou nemovitost rychle a bezpečně. Zdarma bonusové služby v hodnotě 20 000 Kč


Byla pro Vás tato informace užitečná?

Hledat otázku a odpověď
Zeptejte se nás
Položit dotaz
Zavolejte ZDARMA
800 123 900

Za bezpečnost vašich
nemovitostí ručí

Michal Vejvoda | realitní specialista

Najdu vám byt, kterému budete říkat domov

Ing. Michal Vejvoda
realitní specialista
Jiřina Vejvodová | vedení společnosti , realitní specialistka

Mám radost, když plníme sny o bydlení

Jiřina Vejvodová
vedení společnosti , realitní specialistka