Reklamační řád

 1. Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které Realitní kancelář JV REALITY poskytuje za odměnu realitní služby na základě smlouvy o poskytování realitních služeb.
 2. Pokud shledáte naše služby za nedostatečné, nebudete-li spokojeni s přístupem našich makléřů, je Vaším právem vznést Vaše připomínky či reklamace u vedení společnosti JV REALITY.
 3. Vaše připomínky, reklamace či nároky nám napište na e-mail: info@jvreality.cz. Adresu naleznete v zápatí na webových stránkách společnosti www.jvreality.cz.
 4. Realitní kancelář JV REALITY je povinna vyplnit s klientem o každé reklamaci, která je u ní uplatněna, reklamační formulář. V případě jakýchkoliv připomínek k danému případu Vás můžeme kontaktovat, popř. Vás pozveme k osobnímu projednání.
 5. Vámi vznesená reklamace bude posouzena do lhůty 7 pracovních dnů od jejich vznesení, pokud se s klientem nedohodneme písemně jinak.
 6. Po vyhodnocení Vaší reklamace ji můžeme uznat jako za oprávněnou nebo ji odmítnout jako neoprávněnou.
 7. Pokud Realitní kancelář JV REALITY uzná reklamaci za oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými nežádoucí stav odstraní. Odstranění nežádoucího stavu může spočívat též v poskytnutí náhrady klientovi. Náhradou se rozumí zejména přiměřená sleva na poskytovaných realitních službách.
 8. Pokud realitní kancelář JV REALITY odmítne reklamaci jako neoprávněnou, informuje o tom bezodkladně klienta.
 9. Na základě zjištění učiněných z reklamací vyvozuje realitní kancelář JV REALITY důsledky, stanovuje metody, návody a dává pokyny, aby mohlo být předcházeno vzniku případných dalších reklamací.
 10. Dojde-li mezi stranami smlouvy ke sporu, vzniká právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se podává na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
 11. Realitní kancelář JV REALITY zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.