Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto Vám chceme poskytnout údaje o Vašich právech související se zpracováním Vašich osobních údajů. Ochranu Vašich osobních údajů nebereme na lehkou váhu, přečtěte si, co vše děláme proto, aby Vaše sdělené osobní údaje byly u nás v bezpečí. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. Řídíme se právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochranně osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá vždy v rozsahu pro účel zpracování a dané služby. V naši firmě platí přísná pravidla o tom, kdo má přístup k osobním údajům a v jaké podobě se mohou osobní údaje zpracovávat. Osobní údaje předáváme mimo naší firmu pouze v případě, kdy nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem. Osobní údaje dětí ( mladších 18 let) zpracováváme pouze pokud za dítě jednal jeho rodič či jiný zástupce. V následujících řádcích Vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem Vašich údajů?

Společnost JV REALITY GROUP, a.s., IČO: 02210258, se sídlem Náměstí T..G.Masaryka 456/22, 30100 Plzeň, zapsané u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1793 je společným správcem spolu se společností JV REALITY company s.r.o., IČO: 26381028, se sídlem Náměstí T.G.Masaryka 456/22, 30100 Plzeň, zapsané u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16741.( dále jen “ Správce”). Tímto dáváte souhlas správci osobních údajů, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovával Vaše osobní údaje dle podmínek níže.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Možné účely pro zpracování:

 • všechna plnění ze smluv
 • účetní a daňové účely
 • vymáhání pohledávek
 • poskytování nabídkových služeb
 • přímý marketing
 • archivace dle zákona
 • splnění právních povinností
 • zajištění provozu
 • ochrana majetku a osob
 • registrační podmínky

Rozsah zpracování : V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s Vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů:

Přímé údaje:

 • jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo
 • heslo v šifrované podobě
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • popisné údaje, např. číslo bankovního účtu
 • další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona
 • zpracování fotografií
 • použití osobních údaje za účelem personálních řízení

Vložení komentáře/hodnocení 

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa

Nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro Vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, na objasnění všech pochybností, pokud se domnívá , že zpracování není v pořádku. Subjekt údajů má dále možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo znát:

 • účel zpracování osobních údajů
 • příjemce
 • kategorii příjemců
 • kategorii dotčených osobních údajů
 • dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány
 • podat stížnost o dozorového úřadu
 • požadovat opravu, výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování
 • informace o zdroji, pokud nejsou získány od subjektu
 • možnost kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • informován o skutečnosti zpracovávat poskytnuté informace pro jiný účel než pro jaký byly shromážděny
 • být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem možnosti využívat naše služby. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Registrace účtu - Osobní údaje spravujeme za účelem vedení vašeho zákaznického účtu na webových stránkách www.jvreality.cz, které nám pomáhají pro usnadnění vašeho nákupu nebo využívání našich služeb.

Zároveň vám budeme odpovídat na vaše dotazy formou emailových zpráv. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od okamžiku elektronické registrace popř. elektronického kontaktu, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu. Registraci a zpracování údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu info@jvreality.cz

Vyplnění formuláře - Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány.

Vložení komentáře/hodnocení​- Osobní údaje spravujeme za účelem odeslání a identifikace autora komentáře/hodnocení. Ty budou použity výhradně pro technické zajištění této služby a budou odstraněny ihned poté, co pomine důvod jejich zpracováváni nebo lhůta 10 let od okamžiku vložení nebo schválení komentáře/hodnocení. Zpracování údajů za tímto můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu: info@jvreality.cz

Veškeré poskytované osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby spojené z nabídky realitní kanceláře (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné smlouvy).
 • V případě podpisu závazné smlouvy o zprostředkování prodeje budeme zpracovávat vaše zadané osobní údaje za účelem zpracování podmínek smlouvy o zprostředkování
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon. Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.) Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti Fortion Networks, s.r.o. IČ: 26397994, se sídlem Božkovská 307/9, Plzeň, 326 00, zapsanou u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 17708. Více na ZDE

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracovateli a příjemci osobních údajů jsou:

 • Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.
 • společnost JV REALITY GROUP, a.s.
 • společnost JV REALITY company s.r.o.
 • dodavatelé a poskytovatelé služeb
 • finanční ústavy a banky
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností

Kamerový systém:

Společné prostory Správce jsou sledovány kamerovým systémem. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, a to tak, aby byly chráněny zájmy a základní práva svobody subjektu údajů. Oprávněnými zájmy je myšlena ochrana majetku společnosti JV REALITY, ochrana zájmu společnosti JV REALITY a ochrana osob nacházející se v monitorovaných prostorech, vzniku škody, okolnosti odcizení věcí z pracoviště, vniknutí cizí osoby do objektu společnosti JV REALITY.

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoliv dotazu či využití práva dle nařízení GDPR se můžete obrátit na Správce: e-mail: info@jvreality.cz