Může se cizinec stát členem bytového družstva?

Není výjimkou, že bytové družstvo ve svých stanovách určí podmínky pro vznik členství v družstvu, kterými omezí přijetí některých osob za člena družstva, např. právnických osob nebo osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR. Je to v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK), který družstvům jako soukomoprávním subjektům umožňuje takové podmínky a omezení stanovit. Toto omezení pak platí i pro osoby, které se mohou stát členem družstva na základě převodu družstevního podílu z původního člena družstva na nového nabyvatele.

Podle § 736 ZOK bytové družstvo sice nemůže omezit ani zakázat převod družstevního podílu na třetí osobu, ale jen v případech, že nabyvatelem se má stát osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva.

Má-li tedy družstvo ve stanovách, že členem může být pouze osoba s trvalým pobytem v ČR,  pak převod družstevního podílu na cizince bez trvalého pobytu nebude platný a cizinec se členem družstva nestane.

Méně často se setkáváme s podmínkou, že členem může být pouze občan ČR. V tomto případě by mohlo jít o rozpor s evropským právem, kdy občanům členských států EU musí být zaručeno stejné postavení jako občanům ČR. 


Byla pro Vás tato informace užitečná?

Hledat otázku a odpověď
Zeptejte se nás
Položit dotaz
Zavolejte ZDARMA
800 123 900

Za bezpečnost vašich
nemovitostí ručí

Michal Vejvoda | realitní specialista

Najdu vám byt, kterému budete říkat domov

Ing. Michal Vejvoda
realitní specialista
Jiřina Vejvodová | vedení společnosti , realitní specialistka

Mám radost, když plníme sny o bydlení

Jiřina Vejvodová
vedení společnosti , realitní specialistka