Osvobození od daně z prodeje nemovitosti

V případě, kdy splňujete některou z pěti podmínek dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů., týká se vás osvobození od placení daně z prodeje nemovitosti. Ovšem, pokud nemovitost, kterou jste prodali, byla zahrnuta v obchodním majetku, tak se vás toto osvobození netýká. Patří-li nemovitost do společného jmění manželů (SJM), nesmí být v obchodním majetku žádného z nich. V takovém případě jste totiž plátcem daně z příjmů vždy. Toto osvobození se týká pouze fyzických osob.

Podmínky pro osvobození 

1. Vlastníte nemovitost 5 / 10 let

Od daně z příjmu jste osvobozeni, splníte-li tzv. časový test. Spočítejte si, kolik času uplynulo ode dne, kdy jste nemovitost sami nabyli (tj. ode dne, kdy jste podali návrh na vklad na katastrální úřad), až do dne, kdy jste nemovitost zase pozbyli (tj. do dne převodu na nového majitele).

V roce 2021 proběhly v podmínkách osvobození od daně z příjmu změny! Zejména jde o to, že tzv. časový test se prodloužil z 5 na 10 let. Platí to jen pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Z hlediska daní tedy vznikají nyní dvě kategorie nemovitostí:

  • nabyté před 1. 1. 2021
    Jsou osvobozeny od daně z příjmu již po 5 letech od koupě (včetně družstevních bytů).
  • nabyté po tomto datu
    Jsou osvobozeny od daně až po 10 a více letech

Pokud jste nemovitost zdědili, započítává se i doba, po kterou vlastnil nemovitost váš předchůdce (ten ale musí být v přímé příbuzenské linii). 

2. Bydlíte v nemovitosti min. 2 roky

Osvobozeni budete také tehdy, pokud jste v prodané nemovitosti sami bydleli minimálně 2 roky před prodejem. Na této lhůtě rok 2021 nic nezměnil – nadále jsou to dva roky pro nemovitosti koupené před i po 1.1.2021. Týká se to ovšem pouze bytů a domů, které jsou v osobním vlastnictví.  Pokud nemovitost patří do společného jmění manželů (SJM), stačí, pokud v bytě bydlel alespoň jeden z nich.

Stačí, když dokážete, že jste se v nemovitosti zdržovali po dobu dvou let před prodejem. Doložit to můžete například tím, že vám sem byla doručována korespondence, dále výpisy z banky za platby za energie, internet, TV apod. V tomto případě nemusí jít o trvalé bydliště zapsané v občanském průkazu. A někdy pomůže i čestné prohlášení souseda.

3. Získané peníze investujete do vlastních bytových potřeb

V případě, že v prodané nemovitosti jste bydleli 2 roky i méně a budete si pořizovat novou vlastní nemovitost, budete osvobození od placení daně z prodeje, pokud všechny peníze investujete do této nové nemovitosti. Podmínka je, že koupi provedete do jednoho roku od chvíle, kdy jste obdrželi kupní cenu na svůj účet.

Jaké jsou formy bytových potřeb?

Není to zdaleka jen koupě bytové jednotky, rodinného nebo bytového domu. Může jít také o výstavbu, rekonstrukci, případně koupi pozemku, kde bude výstavba zahájena. A může jít i o splacení úvěru, který byl použit na financování bytových potřeb. Platí zde však, že jednotka nesmí zahrnovat jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru. Informace najdete v § 15 zákona o dani z příjmů.

Namísto podmínky použití peněz na další bytovou potřebu do 1 roku lze využít další možnost: odpovídající částku jste využili k uspokojení vlastní bytové potřeby už v roce předcházejícím. Pro uplatnění těchto podmínek však musíte přijetí peněz z prodeje nemovitosti oznámit finančnímu úřadu a prokázat, že jste je použili výše uvedeným způsobem.

4. Prodej družstevního bytu

Pokud prodáváte družstevní byt a vlastnili jste ho 5/10let, jste osvobozeni od placení daně tehdy, jestliže doba mezi nabytím družstevního podílu a jeho převodem přesahuje dobu pěti let (pro byty nabyté od 1. ledna 2021 to musí být 10 let, stejně jako u bytů v osobním vlastnictví). V takovém případě nemusíte ani podávat daňové přiznání. Když družstevní podíl zdědíte, do časového testu se rovněž započítává doba, po kterou ho vlastnil zůstavitel v přímé linii stejně jako u nemovitostí. Naopak u družstevního podílu nelze uplatnit podmínku, že jste v bytě bydleli 2 roky před prodejem.

5. Získané peníze investujete do vlastních bytových potřeb

Všechny peníze z prodeje družstevního podílu použijete na uspokojení další vlastní bytové potřeby. V tomto případě, na rozdíl od nemovitostí, nemusíte splnit podmínku současného bydlení.


Byla pro Vás tato informace užitečná?

Hledat otázku a odpověď
Zeptejte se nás
Položit dotaz
Zavolejte ZDARMA
800 123 900

Za bezpečnost vašich
nemovitostí ručí

Michal Vejvoda | realitní specialista

Najdu vám byt, kterému budete říkat domov

Ing. Michal Vejvoda
realitní specialista
Jiřina Vejvodová | vedení společnosti , realitní specialistka

Mám radost, když plníme sny o bydlení

Jiřina Vejvodová
vedení společnosti , realitní specialistka