Projekt Kašperské Hory

Původně chtěla společnost JV REALITY uskutečnit prodej domu jako celku. Pod dohodě s vlastníkem, bylo navrženo, a to z důvodu udržení výše požadované kupní ceny za dům, rozdělit dle Prohlášení vlastníka dům na 8 jednotek / apartmánů/ a ty poté prodávat jednotlivě. Tím se i zvýšila pro majitele celková kupní cena. Poněvaž byly jednotlivé jednotky původně zrekonstruovány jako apartmány, nebyl zde žádný problém s realizací. V době, kdy se tento projekt realizoval, byl na realitním trhu nedostatek apartmánů na Šumavě. VŠE ÚSPĚŠNĚ  A RYCHLE PRODÁNO !!!